– Det är oerhört viktigt för Luleå energi att vi medverkar till energiomställningen och utvecklingen mot förnybar el. Där är mikroproduktionen, alltså självproducerad el, en väsentlig del, säger Sofia Antonsen, projektledare och ansvarig för kund och utveckling vid Luleå Energi.

Solpaneler har varit populärt bland stugägare sedan 1990-talet. Men när det gäller utvecklingen för villor är Norrbotten på efterkälken jämfört med övriga landet.

Under förra året deltog Luleå kommun i ett nationellt projekt på uppdrag av Energimyndigheten, där syftet var att få fler villaägare att investera i solceller. Informationsmöten och studiebesök arrangerades, tillsammans med Luleå Energi

Artikelbild

| Solkraftpark är en satsning som Luleå energi planerar. Bygget startar innan sommaren. Den här parken finns i Västerås.

– Vi har märkt att intresset ökat stort den senaste tiden, säger Antonsen.

Läs mer: Sundström ska säkra Luleås guldkalv

Energibranschen har många aktörer och för det kommunala bolaget Luleå Energi, som 2017 gick med hela 144 miljoner i vinst, ser detta som en viktig affärs- och samhällsutveckling.

– Vi vill vara en viktig aktör och erbjuder redan idag paketlösningar för solceller. Vi erbjuder oss också att köpa överskottsel från villaägarnas produktion.

Trots den mörka vintern här i norr beräknar man att det inte skiljer så mycket på årseffekten jämfört med södra Sverige.

– På sommaren tar vi igen en hel del av det vi förlorat. Man ska veta att energilagringen kommer att utvecklas mycket i framtiden.

Läs mer: Här ska Luleås solkraftpark byggas

Den solkraftpark som Luleå Energi ska anlägga nära sjukhuset är också en viktig pusselbit.

– Den kommer bland annat lära oss mer om hur effektiv snöreflektionen är.