Stadsbyggnadsförvaltningens budget för underhållet av vintervägarna, 37 miljoner kronor, sprack med tio miljoner. Det finns ingen särskild pengapåse i budgeten att hämta ifrån snörika år, Stadsbyggnadsförvaltningen får vackert lösa det uppkomna problemet.

– Vi hanterar det inom förvaltningen, så blir det ju. Det måste bli ombudgeteringar inom den avdelningen i första hand, säger Anja Johansson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Det blir helt enkelt att spara in på något annat.

– Man måste se vad man kan minska eller skjuta på som inte är akut eller som inte försvårar för trafikanter att ta sig fram. Jag vet att något år har det varit så att man inte sopat upp sanden som har kommit vid sidan av vägen. Då får man ta det sedan. Det finns alltid varianter, säger Anja Johansson.

Att exakt lyckas budgetera för vad snöröjningen kommer att kosta under ett år kräver förmodligen ett barn av en sierska och en meteorolog, om ens det räcker, men däremot går det att slå fast att den budget som är lagd för underhållet sällan räcker till. Enligt Anders Stenlund, sektionschef för gatudriften vid Luleå kommun, så skulle det behövas omkring 4,5 miljoner kronor extra per år för att ligga rätt över sikt. Då har han tittat tillbaka på hur det varit de tio senaste åren.

Anja Johansson är medveten om detta.

– Vi påtalar det inför bokslutsberedningar och inför budget. Alla är medvetna att det kostar pengar och mer pengar än budgeterat men vi har en budget vi ska hushålla med. Och då får vi hitta lösningar så att vi klarar den budgeten. Det är det budskap jag fått, säger hon.