I höstas avslöjade SR Norrbotten att 17 av de inhyrda som då var verksamma inom Region Norrbotten saknade legitimation. Det hade framkommit efter en granskning av revisorerna.

– I det avtal som vi har med leverantören står det att leverantören är skyldig att kontrollera så att personal som hyrs ut har giltigt legitimation och inte har ett pågående ärende hos IVO, säger Region Norrbottens HR-chef Ulrika Sundqvist.

Enligt henne hade de egna kontrollerna skärpts redan innan resultatet av revisorsgranskningen kom fram. Region Norrbottens kontroller sker bland annat genom nattliga körningar i register över anställda och inhyrda, som kontrolleras mot Socialstyrelsen. Då framkommer det direkt om någon skulle ha fått indragen legitimation eller begränsningar i sin behörighet, påpekar Ulrika Sundqvist.

På frågan om vilka risker som finns med att bemanningsbolagen har huvudansvaret för att kontrollera den vårdpersonal som hyrs ut, svarar regiondirektör Veronika Sundström:

– Det har visat sig att kontrollerna från bemanningsbolagen inte alltid görs på ett korrekt sätt. Den stora strategiska frågan för oss är att göra oss oberoende av de här bemanningsbolagen. Det är inte ett hållbart sätt för oss att bedriva vår verksamhet på, att vi är så beroende av dem som vi är i dag.

Norrbottens Media har vid flera tillfällen rapporterat om de skenande kostnaderna för inhyrd personal. I oktober förra året var kostnaden nära 30 miljoner högre än vad den var vid samma tid året innan.

Stafettläkarnotan skjuter i höjden