Nu är kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen klart. På torsdagen presenterades skisser och planer bland annat över hur det att tänkt att Kronandalens centrum ska se ut.

Och det är i Kronandalen Luleå ska växa. Målet är att det år 2030 ska bo 7 000 människor i området. I dag bor där cirka 1 500 personeer. Det blir en blandad bebyggelse, med både villor och radhus samt hyresrätter och bostadsrätter.

Redan nästa år börjar man med infrastrukturen och då byggs de första nya vägarna i området. År 2017 är det tänkt att de första radhusen ska börja byggas.

Artikelbild

Kronandalen. Så här är det tänkt att Kronandalen ska se ut i framtiden. Till vänster på skissen syns de sex höghusern på Lulsundsberget.

Enligt förslaget får områdets centrum mer av stadens struktur än villakvarterets utformning. Bebyggelsen blir i huvudsak låg och tät.

Här kommer det på sikt att finnas allt ifrån skola och sporthall till affärer, restauranger och caféer. Bland bostäderna ska kvartersgatorna byggas på ett sådant sätt att de inbjuder till lek för barnen, där gång- och cykeltrafik prioriteras.

– Det kallas för gåfartsområde och bilarnas hastighet begränsas till fem kilometer i timmen, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering AB.

Vid presskonferensen medverkade Lena Segerlund, vd Kronan exploatering, Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande och Kristina Björling Francki, projektledare för kvalitets- och gestaltningsprogrammet, vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Artikelbild

Konst. Så här är det tänkt att det ska se ut i området.

Kuriren återkommer med en fylligare text och fler bilder och skisser lite senare.