– Det tycks som att uttern har ett uppsving i Råneälven och det är ett gott tecken eftersom uttern är beroende av en bra miljö, säger Westrin, författaren och fiskeprofilen som sedan 1970-talet är bosatt i Råneå.

Filmen på uttrarna togs på julafton av Andreas Berg.

– Andreas är en gammal elev till mig. Den är tagen i norra strömmen, inte långt från vägbron. Det jag tycker är riktigt intressant är att det visar sig en bit in på filmen att det är två uttrar. På 1980-talet gjorde Naturvårdsverket en inventering som visade ett 15-tal uttrar i hela Råneälven, vilket på den tiden var mycket bra. Min känsla nu är att uttern blivit vanligare samtidigt som minken minskat drastiskt och det är mycket positivt.

Artikelbild

| Hoppfull syn. Uttern tycks vara på frammarsch i Råneälven, enligt Gunnar Westrin.

Westrin har länge varit bekymrad över utvecklingen i Råneälven, där slam och alger ökat och bland annat laken nästan helt försvunnit.

– Det är inte bra eftersom bland andra uttern uppskattar laken som föda. Men på något vis hittar uttrarna annan föda. Det kanske är flodkräftorna som de äter.

Uttern anses vara i ökande allmänt i landet efter en drastisk tillbakagång på 1970- och 1980-talet, som sannolikt berodde på miljögifter.

Gunnar Westrin har även skrivit om den hoppingivande synen på sin blogg.