Kommande vecka hålls ett möte i Stadshuset i Luleå där ekonomiska föreningen Fly Green Fund ska propagera för krafttag för mer av biobränsle i flygbränslet.

Kommersiellt flyg får inte genomföras utan certifierat bränsle. Det som gäller är att upp till hälften av vad planet har i tanken får utgöras av förnyelsebart bränsle, uppger Maria Fiskerud, vd i Fly Green Fund.

– Idag finns ingen svensk tillverkning av bioflygbränsle. Det finns bara tre tillverkare, två i Kalifornien och så Neste i Finland. Det är enbart en av tillverkarna i Kalifornien som tillverkar bränsle kontinuerligt, övriga gör det bara på beställning, säger hon.

Fly Green Fund vill ersätta så mycket som möjligt av fossilt flygbränsle med nordiskt bioflygbränsle, helst via biomassa från skogen. De alternativa bränslen som nu ingår i flygbränslet kan komma från skogsrester men också från frityrolja samt oljor från växtligheten. Att använda ätbara oljor är däremot kontroversiellt.

I Norden jobbas det samtidigt med att kunna använda skogsrester till bilbränsle. Hur ska då råvaran räcka till? Maria Fiskerud menar att flygets behov inte är större än att det ska räcka. Nu tas en hel del av skogens resurser inte tillvara.

Inom EU driver kommissionen ett projekt där målet är att några procent av det totala flygbränslebehovet i Europa år 2020 ska utgöras av biobränsle.

Flyget ska bära en större del av kostnaden för sina klimatutsläpp, det är regeringens motivering till en flygskatt. Utredningen ska vara klar i slutet av november. Niklas Nordström, ordförande i Svenskt flyg samt pådrivare till Fly Green Funds möte i Luleå, står fast vid att flygskatten slår mot norra Sverige.

Beskattningen kan ju göra undantag för regionala resor?

– Allt vi hört om utredningen är att man inte vill ha undantag, för det är inte förenligt med EU. Det kanske inte är nödvändigt att bestraffa flygresor, snarare ska man stimulera produktionen av biobränsle. Vi måste ha tilltro till utvecklingen och tekniken, säger han.

RIkard Gebart, professor i energivetenskap, jobbar med biobränsle till bilindustrin. Forskningen är framme, men den kommersiella tillverkningen uteblir.

– Det har varit rena ökenvandringen, och det blir inte lättare för flyget. Politiken är passiv. Utan styrmedel, vad det nu kan vara, kommer man inte fram. För vem ska betala? SAS jagar för att få ner bränslekostnaden enstaka procent. Samtidigt kan det bli dubbelt så dyrt med biobränsle, säger han.