LTU:s rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn har fått styrelsens mandat att gå vidare med förslaget hon presenterade för att lösa KKL-institutionens långvariga ekonomiska problem.

– KKL som institution avvecklas och verksamheten flyttas över till antingen en eller två andra institutioner på LTU, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

LTU har sedan omorganisationen 2010 sex institutioner. KKL består av två avdelningar, i det ena förslaget flyttas båda avdelningarnas verksamhet till institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, ETS och i det andra förslaget flyttas den konstnärliga avdelningen till ETS-institutionen medan avdelningen för språk och pedagogik flyttas till institutionen för hälsovetenskap, HLV.

Artikelbild

| D-huset som byggdes i början på 1970-talet ska rivas av fastighetsägaren Akademiska Hus. Planen är att ersätta den låga byggnaden med ett högre hus.

– Vi ska göra en konsekvensanalys av de två förslagen och presentera ett förslag i januari 2020, fortsätter rektorn.

Vad vinner man på den här förändringen?

– Vi tror vi kan stärka vår konstnärliga verksamhet om vi får ett samarbete med andra konstnärliga verksamheter och att lärarutbildningen kan stärkas om de kommer närmare andra ämnen.

– Det här är en organisatorisk förändring, det betyder inte att ämnen flyttar från en ort till en annan ort. Man kan gå från en institution till en annan utan att man som person flyttar från ett campus till ett annat campus. Vi har många ämnen som finns på två eller till och med tre områden, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Artikelbild

| Även F-huset på campus kan behöva evakueras, på grund av byggnadsrelaterad ohälsa. I slutet på juni hoppas LTU få svar på undersökningar som gjorts.

De två institutioner som haft verksamhet i det utrymda D-huset på campus i Luleå; KKL och HLV, kommer att kompenseras ekonomiskt för de byggnadsrelaterade problem som personalen drabbats av i D-huset. LTU har lyckats förhandla till sig nedsatt hyra av fastighetsägaren, Akademiska Hus.

– KKL har haft problem längst av alla, de kommer att få tio miljoner kronor och HLV kommer att få sju miljoner. När vi lyckats förhandla till oss nedsättning av hyran är det rimligt att de får ta del av den, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Artikelbild

| På det inhägnade området, till höger på bilden, ska Akademiska hus placera en paviljong. Paviljongen ska rymma arbetsrum för personal som evakuerats från D-huset.

Akademiska hus planerar att riva det utrymda D-huset och ersätta det med en högre och större byggnad, som kommer att stå inflyttningsklar under 2024.

– Det blir ett större hus än vi har haft, ett hus kommer kanske att kunna ersätta två av våra tidigare hus, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Artikelbild

| Lilla D-huset på campus blir Studenternas hus.

Om det vill sig illa kan även F-huset behöva utrymmas på grund av byggnadsrelaterad ohälsa.

– Man har upptäckt saker som är litet problematiska. Vi tror vi ska få svar innan sommaren, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Artikelbild

| Här kommer studenter och forskare att bo centralt, närmare än så här går det inte att komma universitetet. Polstjärnan heter huset som vara inflyttningsklart till årsskiftet.

Den så kallade miljöflygeln i F-huset är redan tömd. LTU har beställt ytterligare en paviljong av Akademiska hus för att kunna flytta mer personal om det blir nödvändigt.