– Jag har ju själv valt att sluta. Men visst känns det också tråkigt. Det är ju en tid i livet som tar slut och att få vara folkvald är speciellt. Det är det finaste uppdraget. Till arbetet i nämnderna väljs man ju av partiet, säger Sammeli, ordföranden i barn- och utbildningsnämnden.

Det blev ett snabbt sammanträde. Ett fåtal ärenden av enkel karaktär avhandlades. Enda gången hon tog sig upp i talarstolen var på avtackningen.

– Jag har alltid haft som mål att bara ta debatter i frågor som rör mitt ansvar. Vi har många stolar i Socialdemokraterna och det vore ogörligt annars.

Artikelbild

| Moderaten Krister Hammarbergh avtackades efter sju mandatperioder.

Skolfrågor avgörs ofta på nämndsnivå. Men paradoxalt nog var det Sammeli som hamnade mitt i den hårdaste stormen under perioden, när beslutet om Framtidens skola klubbades.

– Det är mitt starkaste minne från den här tiden. Det har varit roliga men också tuffa år.

Kommunfullmäktige i oktober hålls med den besättning som ska sitta nästa mandatperiod. Men Sammelis ordförandeskap i barn- och utbildningsnämnden tar dock inte slut förrän 31 december.

– Jag är utbildad inom ekonomi men har inget nytt jobb klart ännu.

Artikelbild

| Sista dagen på platsen i fullmäktige. Carina Sammeli är bland annat omgiven av Nina Berggård (V) och Nils Harnesk (S).

Hon har också rätt till omställningsstöd eftersom hon varit heltidsarvoderad.

– Jo, men min målsättning är att inte behöva utnyttja det.

Carina Sammeli har suttit två mandatperioder i Luleås fullmäktige. Hon anser att debattklimatet förändrats.

– 2010 var det mjukare samtal. Nu är tonen hårdare. Jag ser två spår i det: dels har vi stridbara gruppledare och dels har politiken i världen polariserats, vilket även påverkar oss i Luleå. När jag började med politiken gick mycket ut på att hitta samsyn. Nu tar man fram kontraster i stället.

Men den politiska karriären hade kunnat ta en helt annan vändning. Carina Sammeli kandiderade i fjol till nytt kommunalråd men fick se sig besegrad av Lenita Ericson.

– Jag kände mig klar med skolan och ville göra något annat. Kommunalråd kändes spännande. Det uppdraget är mer på en strategisk nivå än arbetet i en nämnd. Nu blev det inte så och då kände jag att det fick bli något helt nytt.

Carina Sammeli har tre barn med riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli. I dagarna har familjen köpt en häst, ett beslut som är en direkt följd av ett nytt liv.

– Det hade inte hänt annars. Det är mycket tid som frigörs.

Totalt avtackades 47 ledamöter, som lämnade fullmäktige. Längst hade moderaten Krister Hammarbergh och socialdemokraten Leif Wikström suttit – sju mandatperioder.