Sjukhusledningen samlades för ett krismöte under den tidiga tisdagseftermiddagen. Deltagarna kunde konstatera att de 38 färdigbehandlade patienterna som ännu inte skrivits ut hade minskat till 30 – men att situationen fotfarande är kritisk.

– Just för stunden är det något lite bättre. Man har lyckats skrapa ihop lite extra personal och öppnat lite fler vårdplatser temporärt i några dagar bara. Några fler har åkt i väg till kommunerna, men fortfarande tar de upp en och en halv vårdavdelning, säger Anders Sundelin som är länschef för ortopedi.

Läs mer: Total kris på Sunderby sjukhus

Artikelbild

| SOCIALCHEF. Catharina Liljeholm är socialchef i Bodens kommun.

Enligt närsjukvårdschefen Kristina Myhr-Eriksson har hälften av de 38 patienterna varit färdigbehandlade i minst fem arbetsdagar. På tisdagsmorgonen saknades 13 vårdplatser på Sunderby sjukhus.

– Så om de hade fått komma hem hade vi inte haft något problem med vårdplatser. Det är en jättestor del av vårt aktuella problem, säger Kristina Myhr-Eriksson.

En konsekvens av krisen är att patienter som kommer till sjukhuset med akuta besvär blir kvar på akutmottagningen eftersom det helt enkelt inte finns plats på vårdavdelningarna. I helgen tillbringade flera patienter minst 20 timmar på akutmottagningen och de senaste nätterna har patienter tvingats övernatta där.

– Situationen på akutmottagningen är väldigt besvärlig, säger Kristina Myhr-Eriksson.

Ytterligare planerade operationer har ställts in.

– Det drabbar dem som väntar på operation, det kan handla om canceroperationer och andra allvarliga tillstånd. Men vi skjuter bara problemen framför oss, de planerade operationerna måste ändå göras.

Hur kan det vara så här illa?

– Hade vi haft enkla lösningar hade vi inte varit i den här situationen. Sjukhuset måste jobba med att rekrytera och behålla våra sjuksköterskor så vi kan öppna upp platser vi borde ha öppna. Sedan har vi en åldrande befolkning och det verkar som att vi har för få platser på särskilda boenden i våra kommuner.

Den bilden delas av Catharina Liljeholm som är socialchef i Bodens kommun.

– Vi har haft ett väldigt ansträngt läge i stort sett hela året med brist på äldreboendeplatser. Det har gjort att våra korttidsplatser inte räcker till, säger hon.

Många av patienterna på korttidsboendena väntar på att få plats på ett särskilt boende.

– Det gör att inga korttidsplatser blir tillgängliga för dem som behöver eftervård efter en sjukhusvistelse, säger Catharina Liljeholm.

Om två år invigs Bodens nya äldreboende med 126 platser. Tills dess gäller det att vidta kortsiktiga åtgärder.

– Vi ser om vi har möjlighet att hitta extra platser i befintliga äldreboenden och om man kan åka hem med ökade insatser. Men oftast går inte det när vårdbehovet är så omfattande, säger Catharina Liljeholm.