Det är i kvarteret Bärmesen på Kronandalen som Heimstaden ska bygga 85 nya bostäder. Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för projektet, under förutsättning att Heimstaden säkerställer att det finns tillräckligt många parkeringsplatser.

– Vi har skrivit in ett villkor att parkeringen ska vara löst innan man ger startbesked, säger Farida Jamshidi, (S) ordförande för miljö- och byggnadsnämnden i Luleå.

Bilparkeringen har Heimstaden tänkt lösa genom att bygga ett parkeringshus i närheten, där det ska finnas 55 bilplatser för de boende. Det innebär ett lägre parkeringstal än Luleå kommuns parkeringsnorm; 0,7 bilplatser per bostad (inklusive besöksparkeringar) jämfört med normen på 0,9 bilplatser per bostad. Bostadsbygget får inte startbesked förrän det finns ett lagakraftvunnet bygglov för parkeringshuset.

Artikelbild

| Bostadsrättslägenheter. Ett fyra våningar högt hus ska rymma 75 bostadsrättslägenheter. Det är Heimstaden som ska bygga i kvarteret Bärmesen på Kronandalen.

Heimstaden planerar att bygga dels ett flerbostadshus med 75 lägenheter och dels tio radhus i en länga. Lägenheterna och radhusen ska säljas som bostadsrätter.

Flerbostadshuset blir fyra våningar högt med en inredd vind, lägenheterna blir alltifrån ettor på 32 kvadratmeter till fyror på 87 kvadratmeter. Huset ska byggas i vinkel runt en gemensam innergård.

De tio radhusen ska byggas i en länga. Radhusen blir 126 kvadratmeter stora, i tre plan med en takterrass. Det ska också byggas en bastu med pergola på området.

– Vi kommer att säljstarta inom kort, säg under tidig vår, säger Jacob Fyrberg, vd för Heimstaden projektutveckling.

Byggstarten är beroende av hur försäljningen av bostadsrätterna går, minst hälften måste ha sålts innan projekteringen startar.

– Vår förhoppning är att det blir projektering och byggstart till sommaren eller efter semestern. Det beror helt på intresset, säger Jacob Fyrberg.

Hur bedömer ni marknaden i Luleå?

– Vi vet inte alls, vi tror mycket på vårt eget projekt. Det är först när vi kör skarpt som det visar sig, hittills har det varit gott intresse, säger Jacob Fyrberg.

Produktionstiden för projektet beräknas till cirka 18 månader. Med en byggstart redan till sommaren skulle huset och radhusen vara inflyttningsklara under 2020.

Parkeringshuset planerar Heimstaden att bygga tillsammans med SHH, som har fått markanvisning för att bygga bostäder i det intilligande kvarteret Skidåkaren.

Fullt utbyggd kommer Kronandalen att rymma cirka 2 000 bostäder.