– Vi har haft en konsult som utrett frågan. Vi har inte sett rapporten ännu men det finns ett antal olika alternativ, säger Carina Sammeli (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det är inte första gången som ett skolsamarbete är aktuellt i grannbyarna, söder om Luleälven. Hittills har det dock inte blivit verkstad av diskussionerna. Nu stödjer sig nämnden på beslutet om samarbete mellan Luleå och Boden som är taget i fullmäktige.

– Det är ett av uppdragen, att söka samarbete i skolstrukturen och förskolestrukturen, säger Sammeli.

Artikelbild

| Avans förskola är en av tre förskolor i Bälinge, Avan och Unbyn.

Luleå kommun har en förskola i Bälinge och en i Avan, samt en F-6-skola i Avan, Boden har en förskola och en skola (F–6) i Unbyn.

– Totalt är det ungefär 200 barn det handlar om. Så det är inga jätteskolor vi talar om, säger Carina Sammeli.

I samband med konsultföretagets utredning har dialogmöten genomförts i byarna med föräldrar som har barn i verksamheterna.

– Nämnden ska titta på rapporten innan semesteruppehållet. Vi ska också genomföra medborgardialoger. Jag skulle tro att vi kan landa i ett beslut till senhösten. Sedan gäller det förstås att vi är överen s så att Bodens kommun tar samma beslut, annars är det ingen idé.

Artikelbild

| Skolan i Avan har varit föremål för planer på hopslagning med Unbyns skola tidigare.

Att slå ihop skolor över kommungränsen är dock administrativt krångligt.

– Hur gör man med elevpeng, budget, resor till skola i annan kommun? Och hur ska man säkra ett demokratiskt inflytande för medborgarna i båda kommunerna? Det är mycket att reda ut och reglera i ett avtal, säger Carina Sammeli.