Det hela handlar om att Göran Stjärnholm har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. IVO anser att läkaren ska fråntas behörigheten att skriva ut narkotikaklassade läkemedel. Detta efter att ha skrivit ut tusentals tabletter till en patient. Läkaren får dock behålla sin licens, men med en prövotid på tre år.

Det var två apotek som slog larm till Inspektionen för vård och omsorg om utskrifterna av det smärtlindrande medlet Oxikodon, som var långt över rekommendationerna.

– I det normala fallet brukar det vara så att apoteket ringer oss om det är något konstigt. Om någon ändrar beteende och försöker få ut mera mediciner eller säger att de har tappat bort. Det är vi vana med. Men den här gången säger apoteket att de har kontaktat oss här på Hermelinen, men det har de inte för de har ringt fel telefonnummer. Det är ett systemfel att apoteket inte har rätt telefonnummer för det måste vi ju kunna lita på, säger Göran Stjärnholm.

Det aktuella apoteket har uppgett till IVO att de använt sig av aktuella telefonnummer till Göran Stjärnholms arbetsplats, vilket han bestrider. IVO konstaterar att ord står mot ord och att frågan om att läkaren "borde ha nåtts av apotekets kontaktförsök inte kan utredas vidare".

Under den period IVO kontrollerat har läkaren skrivit ut mer än tre gånger den i FASS rekommenderade dosen av ett narkotikaklassat smärtstillande preparat. IVO skriver att läkaren "måste ha varit medveten om att hans förskrivningar inte varit i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet".

– Det är ett system där recepten går ut elektroniskt men vi kan i våra journalsystem inte se om de tas ut. Det är en brist att vi inte kan se om någon hämtat ut receptet och vi kan inte heller backa och ta bort recept, säger Göran Stjärnholm.

– Det är inte så att jag trott att jag skrivit ut så mycket mediciner. Jag valde att lita på patienten och så var det så att apoteket inte kontaktade oss, säger Göran Stjärnholm.

Men IVO skriver att läkaren "inte vid något tillfälle kontrollerat uppgifterna som patienten har lämnat".

Innan beslutet i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, uppger läkaren att han tänker bemöta IVO:s uppgifter i anmälan.