Kommunkartan är till för alla och finns som webbapp. Man hittar kartan på Luleå kommuns hemsida, där man själv kan klicka sig till informationen man vill ha.

Jonny Halvarsson arbetar som GIS-strateg åt Luleå kommun. Han berättar att den digitala kartan finns till för både tjänstemän inom kommunen och privatpersoner.

– Kartan är uppdelad i olika avdelningar och varje förvaltning ansvarar för sin del. Vi hoppas att folk kommer börja använda tjänsten mer, då man får en helt annan översikt än när man får textinformation via kommunen hemsida.

Artikelbild

| I kommunkartan kan du hålla koll på vilka vägar som prioriters av snöröjningen, men även se när isvägarna öppnar både för fordon och skridskoåkning.

GIS (geografiska informationssystem) arbetar med att samla in och analysera information som är kopplad till en geografisk plats, och det är så de skapar interaktiva kartor över kommunen.

I och med den digitala kartan blir lättare att ta del av viktig information och hålla sig uppdaterad med vad som händer i kommunen.

Vad kan man använda kartan till?

– Allt möjligt. Man kan se var olika grävarbeten är, om isvägarna är öppna eller var man kan åka skridskor.

På Luleå kommuns hemsida står det att kartorna i framtiden kommer att vara med interagerande i kommunens e-tjänster. Man kommer då kunna söka bygglov eller tillstånd till att sätta ut blomlådor via den och på så vis slippa fylla i olika formulär som man gör idag.