Under förra året omsatte besöksnäringen 959 miljoner kronor. Siffran är hämtad från TEM (Turistekonomisk mätning). Den baseras på vad besökare spenderar i form av bland annat logi, mat, transporter, aktiviteter samt shopping.

Som jämförelse kan det tilläggas att ett av Luleås största företag, Ferruform, under 2017 med sina 438 anställda hade en omsättning på 1,2 miljarder kronor.

Besöksnäringen beräknas generera 53 miljoner kronor i skatteintäkter till Luleå kommun. Turismen är på väg att bli en allt viktigare del av tillväxten.

Artikelbild

| Ett stort möte med 300 deltagare ger intäkter på en miljon kronor om dagen, avslöjar Jenny Hellman, vd på Visit Luleå.

– I Luleå har antalet övernattningar ökat med tolv procent under årets nio första månader. Det är en större ökning än både i regionen och riket. Tillväxten ser vi främst bland utländska besökare, förklarar Jenny Hellman på Visit Luleå.

Med sviktande steg springer en ensam älg över isen i Luleås södra hamn. En trerättersmiddag för 300 personer tillagad på isen under en norrskensfärgad natthimmel. En hundsläde som forsar fram genom en vitfrostig tallskog.

Det är bilder som ska sälja den norrbottniska residensstaden. "Meeting – The Luleå Way" lanserades för ett par veckor sedan och ligger ute på Facebook och Youtube.

I filmen talar en välartikulerad engelsk röst om staden för "tanke och lek", där naturupplevelserna ligger i direkt anslutning till stadskärnan.

Artikelbild

| Visit Luleås filmer om Luleå har setts av miljontals människor, berättar Jenny Hellman. "Det ger ett enormt PR-värde som skapar affärsnytta för företagen inom besöksnäringen."

– Vi kan erbjuda besökare en unik inblick i arktisk miljö. Det är något som intresserar – att få se och kanske uppleva vårt vardagsliv under vintern. Till och med vintermörkret fascinerar, understryker Jenny Hellman.

För sex år sedan bildades utvecklingsbolaget Visit Luleå. Jenny Hellman har varit med från starten. Det arbetar med destinationsutveckling, marknadsinsatser och stöd till företagare.

Artikelbild

| Hotelldirektör Nina Wikstedt och Visit Luleås vd Jenny Hellman tror att besöksnäringen i Luleå kommer att växa under de kommande åren.

– Det har skett en stor förändring. När jag började drev många sina företag som en bisyssla vid sidan av ordinarie jobb. Luleås samlade utbud av bokningsbara upplevelser rymdes på ett par A4-blad. I dag kommer vi till mässor utrustade med en hel katalog, förklarar Jenny Hellman.

I år har Visit Luleå deltagit i mässor för konferensmötesarrangörer i Västerås, London, Vilnius och Barcelona samt mässor för researrangörer som riktar sig mot en privatmarknad i bland annat Berlin, London och Utrecht.

Artikelbild

| Jenny Hellman, vd på Visit Luleå, tror att det handlar om en tidsfråga innan besöksnäringen i Luleå omsätter en miljard.

– I ett par år har vi fokuserat på att etablera Luleå som värd för större konferenser. Jag upplever att det finns ett ökat intresse. Det finns också en nyvunnen stolthet bland Luleborna. Det är mycket som händer här, berättar Jenny Hellman.

Här är ett axplock av nästa års arrangemang:

Artikelbild

22-23 januari: Sweden Live med cirka 600 besökare i musikbranschen.

30-31 januari: Forum jämställdhet förväntas locka 900 personer.

Artikelbild

21-24 februari: Den holländska skridskotävlingen KPN Grand Prix är tillbaka.

16-17 mars: Arrangörerna av SM i pimpelfiske tror att 500 deltagare nappar på inbjudan.

Artikelbild

20 maj-5 juni: 400 deltagare beräknas att delta i flygövningen Arctic Challenge Exercise.

22-23 juni: Kryssningsfartyget Birka Cruises angör i Luleå med cirka 1 500 passagerare.

19-21 juli: Jehovas vittnens sommarkonvent tros locka cirka 2 000 personer.

24 augusti: Fartyget Saga Cruises anländer med cirka 800 passagerare.

3-5 oktober: Arrangörerna hoppas att SM i breaking ska locka 500 besökare.

Ett par gånger per år möter Visit Luleå stadens hotelldirektörer för att presentera informera om vad som är på gång.

– Visit Luleås arbete har betytt mycket för hotellbranschen och inte minst Convention Bureau som lyckats få hit flera större konferenser. Vi kan se positiva effekter efter den holländska skridskocirkusen besök under förra vintern, förklarar hotelldirektör Nina Wikstedt på Clarion.