Inte sedan andra världskriget har så många personer varit på flykt i världen som nu. Människor flyr undan klimat och krig - och inte alltför sällan krig på grund av klimat. Artister runt om i Sverige spelar för Musikhjälpen samtidigt och det blir en gigantisk konsert över hela landet, allt för en god sak. Med anledning av detta gör Kulturens hus, Kulturcentrum Ebeneser, BD Pop, Studieförbundet Bilda Nord, Tillväxtkontoret och Kulturförvaltningen, Allmänkulturella avdelningen gemensam sak. Tillsammans arrangerar man konserter för att samla in pengar till förmån för Musikhjälpen. Konserterna kommer att hållas på Kulturens hus och Kulturcentrum Ebeneser den 17:e december. Besökarna kan under kvällen fritt vandra mellan de olika lokalerna så som de önskar.

Konserterna är inträdesfria. Istället betalar besökarna valfritt utträde på plats eller sätter in pengar på den gemensamma digitala insamlingsbössan #luleåspelarförmh15. Pengarna som samlas in under kvällen går oavkortat till Musikhjälpens insamling.

Medverkande artister är bl.a. Kristoffer Börlin, Pophjärtat, The Magnettes, Glorias, Haartland, Yolanda, Monica Tellström och Retied.