På fjärde plats på L-valsedeln till regionfullmäktige återfinns Göran Stjärnholm, läkaren som belagts med tre års prövotid efter att han skrivit ut stora mängder narkotiska läkemedel till en patient som han bara träffat en gång. Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som utrett ärendet, fann bland annat stora brister i läkarens journalföring.

Läs mer: Tre års prövotid för ifrågasatt läkare

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, som beslutat i ärendet, fann att Stjärnhom får behålla sin legitimation om han fullföljer den prövotidsplan som tagits fram – som innebär att han ska handledas av en erfaren yrkesverksam specialist, fortbildas i ämnen som behandling av dem med beroende- och missbruksproblematik och föreskrivning av narkotiska läkemedel.

Fortbildningen ska utvärderas och intyg krävs på att läkaren arbetar på ett patientsäkert sätt. Vidare ska läkaren hålla regelbunden kontakt IVO, vara beredd att delta på möten och att lämna skriftliga redogörelser till myndigheten.

Beslutet om en prövotid på tre år påverkar inte Liberalernas syn på kandidaten från Boden.

– Jag har inte pratat med honom. Vad jag förstår accepterar han beslutet om handledning och han blir inte av med något, säger partiets länsordförande Anne Kotavuopio Jatko.

Hon menar också att det verkar som om HSAN i sitt beslut vägt in de förklaringar som Stjärnholm gett till det inträffade.

– Det känns bra, säger Anne Kotavuopio Jatko som därför inte ser någon anledning att röra i beslutet som ger Göran Stjärnholm en chans att ta sig in i styret för Region Norrbotten.