I en stor facebookgrupp som handlar om Råneå har en debatt om skolmiljön på Råneskolan blossat upp. En anhörig till ett yngre barn som går på skolan beskriver en skolmiljö där barnen kommer hem med klösmärken och blåmärken och att små barn bland annat kallas för könsord av andra barn vilket gör att barnen ska vara ängsliga för att gå dit.

"Det måste bli ett slut på detta med slag o sparkar o kränkningar", skriver författaren som målar upp bilden av en tuff miljö där skolledningen inte gör något åt saken.

Många har engagerat sig i inlägget som skrevs 9 februari. Under tisdagen hade omkring 100 svar kommit in, bland annat från andra föräldrar som upplevt samma sak som författaren av inlägget. Det finns de med barn som ska börja på skolan i framtiden som uttrycker oro, det finns även en person som berättar att deras barn inte vill gå till fritids utan väljer att gå hem för att det är så mycket bråk.

Råneskolan är precis på väg att få en ny rektor för förskoleklass till årskurs sex. Inom kort väntas den nya rektorn presenteras och tills dess är rektorn för högstadiet, Jan Vinroth, tillfällig rektor även där.

Han har själv inte följt debatten på facebook kring Råneskolan och han ber att få läsa det som skrivits och återkomma och konstaterar då att det blivit en ganska stor debatt. På ett sätt anser han att inlägget är intressant, eftersom den i stora delar handlar om föräldraskap och hur man ska komma tillrätta med problem i skolan, men han är även kritisk till att debatten förs på detta sätt eftersom det riskerar att peka ut mycket unga individer.

– Jag tycker det är olyckligt faktiskt. Man är lite oförsiktig, trådskaparen och några andra, man kan nästan "pinpointa" vad det här handlar om och det tycker jag är olyckligt, säger han.

Finns det någon sanning i det som en del skriver?

– Att det sker konflikter i skolan, det är inte ovanligt. Men nej, det tycker jag inte att det är. Vi har en bra bemanning, det är precis som med alla skolor och är svårt att bemanna i dag och vi har mycket vakanta tjänster ute. Vi har nog en sex, sju vakanta som vi löst med vikarier. Men det är inget unikt med den här skolan, det är ett nationellt problem att behöriga människor är svårt att få tag i.

Har ni tillräckligt med resurser för att hålla en bra skolmiljö?

– Det tycker jag att vi har. Men vi har fått kämpa. Större delen av min arbetstid går åt till rekrytering just nu.

Jan Vinroth delar inte bilden att det är våldsamt i skolan.

Han anser att det av debatten går att utläsa vilka personer det rör sig om och vill inte kommentera kring dessa med hänvisning till sekretess och att det är känsligt.

– Jag kan inte kommentera om det är några elever eller en elev. Arbete pågår.

Hur ska ni ta tag i den oron som verkar finnas bland föräldrar?

– Det är att bjuda in. Vi jobbar genom samverkansråd som på alla andra skolor. Det kommer att komma en inbjudan när man löst rekryteringsfrågan på ledarnivå.

Det blir första saken som nya rektorn får ta tag i?

– Precis.

Ett samverkansråd består av föräldrar från alla skolans klasser och fungerar som en länk mellan föräldrar och skola där det ges information och olika frågor kan tas upp. Inbjudan till nästa samverkansråd skickas dock inte ut just för denna fråga.

– Nej, inte specifikt för det här ärendet men det kommer kanske vara en punkt på dagordningen.

Bör ni inte agera själva från skolans sida när man ser en sådan här tråd?

– Det ageras redan men jag kan inte gå till pressen och säga vad det är för då är vi inne på individnivå. Det blir väldigt svårt, då skulle jag bryta mot allt vad sekretess heter om jag skulle berätta det.

Är det läge att gå in från skolans sida och skriva i tråden?

– Nej, det tycker jag inte. Inte i den här tråden. För man pratar i princip om enskilda individer här och det är olyckligt. Då är vi ute i sekretessmarker där vi inte ska vara.

anders.appelgren@norrbottensmedia.se