Drönaren används både i forskning och utbildning och ska hjälpa till med miljöövervakning – att upptäcka sprickor i dagbrott och lösa mysteriet med hur malmkroppar bildas. Detta är möjligt då drönaren är utrustad med magnetometer och kamera. Magnetometer är ett instrument som mäter magnetiska egenskaper i berggrunden. På lite mer än en halvtimme kan Hugin scanna av en yta som motsvarar 75 fotbollsplaner.

– Under flygningen fotograferar vi markytan med överlappande bilder, så kallad stereofotografering, vilket gör att vi kan bygga en terrängmodell i hög upplösning. I terrängmodellen kan vi sedan mäta egenskaper, göra volymberäkningar och se strukturriktningar i berggrunden – saker som kan vara avgörande för att förstå de tektoniska processer som påverkat just den berggrunden, förklarar Joel Andersson doktorand i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Hugin kan användas brett inom forskningen. Forskare skulle exempelvis kunna samla mer information om Pärvieförkastningen, en flera mil lång "spricka" i jordskorpan i Kiruna som bildades när inlandsisen smälte.

Artikelbild

| Drönaren ska kartlägga Sveriges geologi.

– Man tror att jordbävningarna längs Pärvieförkastningen kan ha varit väldigt kraftiga. Nu vill forskare på Luleå tekniska universitet ta reda på om det var två miljarder år gamla strukturer i berggrunden som reaktiverades eller om strukturerna längs Pärvieförkastningen nybildades. Som en del i det arbetet hoppas vi att drönaren kan hjälpa oss att ta reda på mer, säger Tobias Bauer, forskare i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

Data som drönaren samlat kan studenter och forskare arbeta med i universitetets nya VR-studio.

– Vi vill att våra studenter ska lära sig moderna tekniker och att tolka och processa nya typer av data. Drönarteknologin är på frammarsch och vi på Luleå tekniska universitet vill använda den som ett verktyg i både forskning och utbildning. Vi ska ligga i framkant, säger Tobias Bauer och tillägger att den nya drönaren väcker stort intresse hos forskare på andra universitet och inom industrin.

Hugin finansieras av Bolidens stiftelse och LKAB:s stiftelse för forskning. Drönaren kan lyfta tung last och har lång flygtid.