På onsdagskvällen bjöd Svartöstadens intresseförening in till en medborgardialog i Blackis. Ett 90-tal personer samlades för att diskutera de rivningshotade husen som totalt inrymmer 26 lägenheter.

De flesta av husen står i början och i slutet av Sandgatan. Alla är bebodda, men eftersom de står på kommunens "rivningslista" underhålls de inte.

– Anledningarna till att de skulle rivas finns inte kvar idag. SSAB:s skyddszon behöver inte vidgas och vägen till hamnen behöver inte breddas för tyngre trafik, påtalade Matilda Eriksson, ordförande i intresseföreningen.

Artikelbild

| Rivs? Ett äldre trähus på Sandgatan som står på parkmark och därmed är hotat.

Anna Widén bor i Ängesbyhuset, byggt i slutet av 1800-talet och ett av husen som ska rivas.

– Jag har bott här sedan 1996 och trivs väldigt bra.

Vad skulle en eventuell rivning betyda för dig?

– Det är inget alternativ. Vi kommer aldrig att ge upp – den här frågan släpper vi aldrig. Och kom inte och säga att det inte går att ändra. Det som människor har beslutat kan människor också besluta att ändra.

Artikelbild

| Tänker kämpa. Anna Widén är en av de Svartöstadsbor som tänker kämpa mot kommunens planerade rivningar i stadsdelen.

Föreningen hade bjudit in Luleå kommun till mötet, men kommunen avböjde. Däremot var flera enskilda politiker på plats och lyssnade, däribland Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Har du tagit intryck av vad som sagts på mötet?

– Absolut. Det är intressant att höra deras bild.

Finns det någon möjlighet att ni ändrar detaljplanen och tar bort husen från rivningslistan?

– Inte vad jag kan se.

Varför inte?

– Nu har vi fått en bild på intresseföreningens möte. Det finns också en annan bild och den ska vi berätta om när kommunen bjuder in till ett eget möte under våren.