LULEÅ

Det är ytterligare en villa i Södra Svartbyn Boden som drabbats samt ännu en villa i Antnäs. Tillvägagångssätten är som i alla de andra fallen likartade. Man har gått in från husens baksida och krossat fönster eller slagit sönder en dörr. Nu har sammanlagt sex villainbrott skett under helgen i Norrbotten. Även i Västerbotten fortsätter raden av villainbrott. De senaste på orterna Kåge samt Bureå.