Utsläppet har skett vid rondellen Svartöleden/Kronbacksvägen.

Enligt räddningstjänsten är det en kranbil som läckt ut oljan på en sträcka av 100 meter. En körbana kommer att stängas av tills kommunen har spritt ut sand och sugit upp oljan. Anledningen till avstängningen är att oljan gör vägbanan hal och därmed ökar olycksrisken.