Det är viktiga delar i de strategiska planer för 2019–2021, som presenterades vid regionstyrelsens möte på torsdagen.

Mötet hade föregåtts av majoritetens satsning på 50 miljoner i höjda sjuksköterskelöner (se annan artikel) i kampen för att minska beroendet av stafettlösningar. Det var total politisk enighet i det beslutet.

Det är också en del i den strategiska plan som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet presenterade och regionstyrelsen antog.

– Det blir en fortsatt satsning på personal- och kompetensutveckling. Det är där den stora utmaningen ligger i framtiden, säger regionrådet Anders Öberg (S).

Läs mer: Sjuksköterskornas lönepåslag: 30 000

Fortsatt fokus på att lösa demografiska frågor med allt fler äldre, samt digitaliseringen av vården är andra delar som majoriteten prioriterar.

– Vi satsar som tidigare på kultur, regional utveckling och kollektivtrafik. Allt hänger ihop för att skapa så bra livsmiljö som möjligt för norrbottningarna, säger Öberg.

Där går Allians för Norrbotten, alltså de tre borgerliga partierna M, L och C, åt ett helt annat håll. Partierna har i sin alternativa plan enats om att satsa 100 miljoner ytterligare på sjukvård och prioriterar att korta vårdköerna med en återinförd kömiljard.

– Det här är minsta gemensamma nämnare för oss. Vi går till val med egna partiprogram, säger Jens Sundström, Liberalernas gruppledare.

90 miljoner tas från regional utveckling, det vill säga projektmedel öronmärkta för att bland annat stärka näringslivsutveckling.

– Det är dags att avveckla den del som regionen tidigare frivilligt avsatt allt högre belopp till, nu när vi fått 130 miljoner från länsstyrelsen. Kömiljarden fungerade utmärkt förra gången och den gör mycket mer nytta i Norrbotten än projektpengar, säger Sundström, som också lyfter fram en fullt fungerande akutsjukvård på samtliga fem sjukhus.

Sjukvårdspartiet välkomnar majoritetens satsning på sjuksköterskornas löner.

– Det här har vi tryckt på om tidigare. Vi vill lägga 100 miljoner. Döm om min förvåning när de nu presenterar en satsning. Den hade aldrig kommit utan våra påtryckningar. Men det är ett bra första steg, säger Kenneth Backgård, gruppledare.

Han lyfter i partiets strategiska plan vidare fram satsningar på screening mot prostata- och tjocktarmscancer, utveckla verksamheten med distriktssköterskor för att minska patienternas resande, samt utveckling av länsdelsjukhusen med bland annat magnetröntgenkameror i Kiruna och Kalix sjukhus.