Redan i augusti förra året konstaterade Gunilla Sundvall Rönnqvist att det var dags att rekrytera fler i Frivilliga resursgruppen. Nu söker Civilförsvarsförbundet och FRG i Luleå fler som kan engagera sig när det blir kris..

– Det är folk som har hört av sig, så intresset finns, säger Gunilla Sundvall Rönnqvist på FRG i Luleå.

Hon hoppas att det stora frivilligintresset för bland andra flyktingmottagningen i Luleå också ska spilla över på frivilliga resursgruppen.

Artikelbild

| Flera frivilliga. Den frivilliga resursgruppen i Luleå måste få fler medlemmar.

För tio år sedan fanns cirka 30 medlemmar i FRG i Luleå, enligt kommunens räddningschef Urban Rönnbäck. Det var tillräckligt för att hålla två grupper i gång.

– Vi skulle behöva vara mellan 15 och 20 personer, säger Gunilla Sundvall Rönnqvist.

– Man är inte med i en frivillig resursgrupp för att bli rik och fet, konstaterar Patrik Bylin som är räddningschef i Luleå.

I mångt och mycket är det han och Räddningstjänsten som har mest nytta av personerna som är med i Frivilliga resursgruppen. Men, som namnet mer än antyder, gruppen består av frivilliga som ska vara en resurs vid extraordinära händelser.

Artikelbild

| Behöver fyllas. Är det möjligen du som kommer att fylla upp de tomma västarna hos Frivilliga resursgruppen i Luleå?

När de som var drabbade av tsunamin 2004 kom hem till Sverige och Luleå, fanns FRG-medlemmar ute på flygplatsen.

– Vid den stora skogsbranden i Bodträskfors hade vi väldigt mycket nytta av de frivilliga resursgrupperna, berättar Patrik Bylin.

– De gjorde så att proffsen, brandmännen och de andra, kunde ägna sig åt det som de är bra på. FRG skötte till exempel utspisning, bevakning, transporter och så vidare.

Läs mer: Fler frivilliga behövs i Luleå

Civilförsvarsförbundet sköter utbildningen av dem som vill vara med. Patrik Bylin poängterar att medlemmarna ska ha tillåtelse från sin huvudarbetsgivare att kunna vara frånvarande från arbetet när han eller hon behövs som frivillig. Men annars har han inte några omfattande krav på deltagarna.

– Att ha ett socialt engagemang är naturligtvis bra. Men alla får bidra med det som den kan.