Bland sjukskrivningsärendena hos Försäkringskassan är 40 procent relaterade till psykisk ohälsa, i riket som helhet. Högst ligger Västra götaland med 43 procent, lägst ligger Norrbotten och Östergötland med 34 procent.

Men enligt Ingrid Nilsson, Försäkringskassans områdeschef i Norrbotten, går det inte att dra slutsatsen att norrbottningarna mår psykiskt bättre än andra.

Flera faktorer kan påverka siffrorna, till exempel tabun kring psykiska sjukdomar.

– Vi vet att den psykiska ohälsan har ökat, men det är ett ganska vitt begrepp. När vi pratar med läkarna menar de att man tidigare kan ha haft psykisk ohälsa men blivit sjukskriven för andra diagnoser. Man har inte velat prata om att man har en psykiskt sjukdom. Det kan vi fortfarande se på mindre orter: att man kanske har värk i stället för psykisk ohälsa, säger hon.

Andelen sjukskrivna för psykisk ohälsa är högre i Luleå än i glesbygdskommunerna.

Mest ökar den psykiska ohälsan bland kvinnor.

– Det som handlar om utmattningsdepressioner är ofta inom kvinnodominerade jobb och tyvärr är fortfarande många kvinnor dubbelarbetande. Samtidigt ser vi att kraven i arbetslivet har blivit högre, säger Nilsson.

För tredje året ökar antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa i Sverige. Försäkringskassans siffror visar att akuta stressreaktioner är den vanligaste orsaken.

I slutet av 2014 fanns i landet som helhet 71 000 pågående sjukdomsfall i psykisk ohälsa, att jämföra med 48 000 i slutet av 2012. Det motsvarar en ökning på 48 procent.