Sommaren är här och blommorna stoltserar nu i vackra färger efter vägarna. Men är de så vackra egentligen? Nja, det beror på vem du frågar. Vid en närmare titt kan faktiskt vissa arter utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden.

En av de arterna är blomsterlupinerna. I många delar av Sverige har de stora problem med att lupinerna tar över i naturen och gör det omöjligt för de ursprungliga växterna att trivas i marken. Men än så länge har Norrbotten klarat sig relativt bra undan lupinerna.

– Det är få lupiner här och det är inte alls i samma omfattning som det är i många andra delar av Sverige. Som det ser ut nu så behöver vi inte vara oroliga, säger Marie-Louise Svensson, parkmästare på Luleå kommun.

Och det går att hindra spridning av blomsterlupinen. Enligt Naturvårdsverket ska man klippa ned blomsterlupinen som man har i sin trädgård innan den sätter frön. Då kan man hindra att fröna sprider sig utanför trädgården. Det går också att hindra förekomsten av lupiner genom att ta bort hela växten genom att gräva eller dra upp den. Men se då till att kontrollera så att inte några frön sitter kvar i marken.

Trots att lupiner bekämpas på flera håll så säljs den samtidigt ute i trädgårdshandeln som både frö och planta. Karolina Åsman arbetar som handläggare på Naturvårdsverket och berättar att lupiner än så länge inte tillhör EU:s lista över arter som förbjudna att odla.

– Lupiner har varit ett problem för den biologiska mångfalden under en lång tid. Men det är inte förbjudet att odla dem i sin trädgård och det är upp till var och en vad de vill göra med de lupiner som de har i sin trädgård, säger hon.

I en tidigare version av artikeln uppgavs att lupinen kräver så mycket näring att den konkurrerar ut andra växter. Det är fel. Tvärtom binder lupinen kväve i marken, vilket fungerar som gödsel för övriga växter. När lupinen gödslat marken kan de andra växterna inte sluta ta upp kvävet, vilket gör att de göder ihjäl sig själva eftersom de inte är vana vid så näringsrik jord.