Snabbt efter Vårdförbundets Camilla Eriksson Sundberg kritik reagerade Peter Waara.

– Jag kan känna att när man stänger en vårdcentral i Luleå så blir det stort rabalder. Vi har ingen jourcentral här, säger kommunalrådet.

– Det pekar på en balans mellan hälsocentralerna i ytterregionen kontra vad som finns i centrum som inte är okej. Det är naturligtvis en fråga om hur många människor som bor där etcetera, men ändå.

Sen att det Eriksson Sundberg har poänger med kritiken håller Waara med om.

– Att det får stora konsekvenser: Ja, visst. Att kvällsöppna jourcentraler är ett måste: Absolut, det håller vi med om. Men verkligheten ser annorlunda ut utanför regioncentrum.

Det är för stort Luleåfokus?

– Jag känner det. Vad har man till Sunderbyns akutmottagning? 18 kilometer, något sådant. Här har vi 50 kilometer till Kalix och andra kommuner har det betydligt sämre ställt. Det blir lite periferignäll. Det är lätt att fokusera där det händer, men man glömmer att det finns ett omland som har helt andra förutsättningar.