– Vi behöver jobba jättemycket med hur vi rör oss i Norrbotten. Det här är rikssiffror men ger tyngd åt tidigare resultat med samma innebörd. Och vi vet att man i Norrbotten har ett högt insjuknande och hög dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Vi har landets högsta dödlighet i hjärtinfarkt. Det är en av våra absolut största utmaningar, säger Annika Nordstrand, chef för Folkhälsocentrum i landstinget.

När motion studeras får deltagarna vanligen själva redovisa sina vanor. Det skapar en osäkerhet i resultaten, eftersom många tror att de rör sig mer än de i själva verket gör.

För att slippa denna felkälla utrustades deltagarna i en ny nationell studie, ett samarbete mellan landets universitetssjukhus, med en avancerad typ av aktivitetsmätare.

Mätaren registrerar stillasittande samt intensitet i olika fysiska aktiviteter.

De första resultaten i studien visar att svenska män och kvinnor i åldern 50­–64 år sitter stilla nästan två tredjedelar av sin vakna tid.

När det gäller träning, som i studien kallas medel- och högintensiv aktivitet, avslöjar resultatet lägre aktivitet än i tidigare forskning. Endast sju procent av deltagarna rörde sig 30 minuter per dag, fem dagar i veckan och minst tio minuter åt gången.

– Det är intressanta resultat. Sedan vet vi att rör man sig mindre och har mer ohälsosamma matvanor i glesbygd. Båda dessa faktorer ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Från befolkningsstudier vet vi också att vi är mer stillasittande än riket i övrigt, säger Nordstrand.