Ett 40-tal forskare med inriktning på geofysik, oceanografi, maringeologi och en rad andra vetenskaper deltar i expeditionen.Den första utmaningen är att ta sig in i fjorden vid glaciären, som är väldigt svårtillgänglig på grund av isen som trycker på.

Det är ingen marin expedition som har varit i fjorden förut. Allting är okänt. Vi vet inte ens hur havsbotten ser ut, säger Martin Jakobsson, forskningsledare och professor vid institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

Forskarna kommer att göra mätningar av havsbotten med geofysiska instrument för att kartlägga Grönlandsisens dynamik, hur den fungerat bakåt i tiden och i dagens varmare klimat.

Mycket av det här finns bevarat dels i bottensedimenten och dels på botten i form av spår när glaciären var längre ut.

De data som samlas in kommer sedan att användas för att göra mer tillförlitliga modellstudier.

Vi måste ha basdata för att till exempel kunna göra prognoser om havsnivåförändringar, säger Martin Jakobsson.