För två år sedan fanns tankar på samla lärare och elever till färre skolor, så att fler elever skulle få undervisning av behöriga lärare. Men kommunen valde att istället göra en stor satsning på att rekrytera fler lärare.

I våras presenterade skolpolitikerna sin plan, en stor rekryteringskampanj riktad mot lärarstudenter, en film om hur det kan vara att leva och arbeta som lärare i Kiruna och snabb, personlig återkoppling till de som anmält intresse. Kommunen försöker även lyfta fram att de erbjuder höga ingångslöner, mentorskapsprogram för nya lärare, hjälp med bostad och valmöjlighet att arbeta i små och stora skolor.

– Vi trodde att det skulle vara möjligt att rekrytera 10-20 nya lärare. Och det var elva som var rekryterade inför hösten. Det kan vara svårt att härleda om det var genom kampanjen eller andra sätt, men man kan säkert anta att den hade stor inverkan men vi kan inte säga exakt. Vi nådde i alla fall den målbild vi hade innan, säger Roger Suup.

Och nu fortsätter satsningen. Kommunen kommer att vända sig till de lärarstudenter som tar examen i juni redan under februari och mars. Nu i januari åker några personalrekryterare till Finland.

– Vi börjar systematiskt också bearbeta andra målgrupper, de som successivt kommer att gå i pension. Vi kommer att fånga upp de uppföljningssamtal som alla rektorer och ansvariga chefer håller årligen, där de pejlar intresset bland de som slutar om man vill fortsätta med full tjänst, eller bara en del av det eller inte alls. Vi finslipar nu varje målgrupp, säger Roger Suup.

En annan målgrupp är före detta lärare som bytt yrke.

– Det kan finnas en eller annan som längtar tillbaka. Vi ska pressa ur varje rännil för att hitta fler lärare. Vi jobbar med åtta till tio målgrupper totalt.

Ungefär 80 procent av lärarna som finns dag är behöriga lärare.

– Det finns risker och utmaningar i framtiden eftersom kullarna ökar och antalet utbildade inte står i paritet med det, säger Roger Suup.

De kommande åren väntas också 70-80 lärare gå i pension.

– Vi har tagit det första steget som väldigt bra och positivt, men det krävs nu att vi blir ännu duktigare och ännu bättre de närmaste åren med våran rekryteringsplan,

Kostnaden för rekryteringsplanen har hittills varit omkring 200 000 kronor.