Antalet skred som utlösts på grund av människor har fyrfaldigats på ett år, från 13 till 66. Antalet personer som har drabbats i dem har ökat från 21 till 113.

Lyckligtvis har det inte varit några dödsolyckor hittills i år, men det är just det vi är rädda för att det kan ske framöver, säger Rune Engeset, chef för den norska myndighetstjänsten för lavinvarningar, till Aftenposten.

Mars och april är vanligtvis de månader då det sker flest lavinolyckor. Precis som i Sverige har den gångna helgens blåsiga snöoväder orsakat stor lavinfara i Norge.

I Nordkapp, i nordligaste Norge, har det registrerats 17 laviner bara under söndagen. Några mil söderut hamnade fyra fordon i vägen för ett skred. Sex personer, en hund och en katt räddades ur snömassorna.

Det norska Trafikverket var på väg till området för att ploga de stora vägarna, men fick vända om efter alla larm.

Flera är på platser där det aldrig tidigare har registrerats skred, säger Kurt Mørk Eriksen, projektledare vid trafikverket.

Den norska lavinvarningstjänsten ser två stora anledningar till det ökade antalet laviner: Dels blir folk bättre på att rapportera när de sker och dels är det allt mer populärt att göra utflykter till höjder i lavinfarlig terräng.