I februari i år införde Försvarsmakten det nya datasystemet Prio. Men programmet lever inte upp till sitt namn. Prio fungerar inte som det ska och därför kan inte reservdelar skickas ut snabbt från centrallagret i Arboga.

Alla verksamheter inom Försvarsmakten är berörda men det är flygvapnet som är värst drabbat. Bristen på reservdelar gör att flygverksamheten på F 21 bara har 70 procents kapacitet mot normalt.

-  Vi trodde att det skulle bli problem med det nya datasystemet och byggde därför upp ett eget reservdelslager. Men problemen har blivit så stora att vi inte klarar av att hålla normal flygverksamhet.

Det säger Carl-Johan Edström som är flygchef på F 21.

Han säger att piloterna på F 21 tillsammans ska ha 4.000 flygtimmar per år. Detta år kommer man troligen bara upp i cirka 2.800 timmar.

- En normal flygdag har vi mellan fyra och åtta plan som är i luften vid tre eller fyra tillfällen. Det klarar vi inte nu, säger Edström.

Prioriterar
Samtidigt talar han om den prioritering som flygledningen tvingats till: man ser till att de grupper som ska till Afghanistan får den flygtid som de behöver.

- Vi är på gränsen att inte klara det.

Carl-Johan Edström har förhoppning att dataproblemet ska lösas. Han säger att Försvarsmakten anställt flera personer och konsulter för att Prio ska fungera som det är tänkt.

- Vi har fått uppgift om att allt ska var klart i slutet av året.

Helikopterskvadronen på F 21 har än så länge klarat sig undan de problem som flottiljens Jas-plan drabbats av. Sektionschefen Niklas Perman säger att skvadronen hittills klarat sig bra eftersom man haft tillgång till ett eget reservdelslager.

- Nu verkar det som om datasystemet börjar fungera lite bättre så jag hoppas att vi slipper ifrån neddragningar av vår flygverksamhet.