Vapenamnestin har pågått sedan 1 februari. Fram till 30 april är det tillåtet att lämna vapen hos polisen utan att några frågor ställs.

– Precis, vi frågar inget utan tar bara hand om vapnet och eventuell ammunition. Inlämnaren får vara anonym, säger Marie Burman.

Vapen kan lämnas in året runt, men då får man vara beredd på frågor och att ge mer information. Ändå lämnas runt ett vapen in i veckan året om i Piteå.

Artikelbild

| Tar emot. Elin Akklavik och Marie Burman jobbar i receptionen hos polisen i Piteå. De tar emot vapnen som lämnas in.

Huruvida något av vapnen som lämnats in i älvdalen kommer från den kriminella miljön är för tidigt att säga, men Burman och hennes kollega, Elin Akklavik, tror inte att så är fallet.

– Vi har fått in äldre gevär, hagel- och kulgevär och en äldre revolver, säger Burman.

Förra gången det var vapenamnesti, 2013, fick man in en kulspruta i Piteå. En sådan kan man inte ha licens på så det vapnet var olagligt.

– Många gevär som lämnas in är legala vapen. De har lämnats in i tron att de är illegala. De kan komma från dödsbon eller inte använts på många år. Målet med amnestin är att minska antalet illegala vapen i samhället, säger Peter Lundmark, gruppchef i Piteå och en av dem som varit med och styrt upp administrationen av amnestin.

Artikelbild

| Inlåsta. De 23 vapen plus 30 kilo ammunition som lämnats in i Piteå är väl inlåsta

Kring tio vapen lämnades in i Piteå redan första veckan.

– Det brukar vara fler i början av amnestin, sedan avtar det, säger Peter Lundmark.

När vapnen lämnas i låses de omedelbart in för att sedan fraktas till Luleå där de tas omhand och skrotas. Förutom vapen kan även ammunition lämnas in. I Piteå har 30 kilo låsts in.

I hela region Nord hade 105 vapen lämnats in till och med den 8 februari. I länet kom 40 vapen in till polisstationerna den första veckan. I hela landet var siffran 792 vapen första veckan. Minst ett av dessa kommer från den kriminella miljön.

– Vi är nöjda med resultatet så här långt. Innan amnestin började var det många som tvivlade på att vi skulle nå den kriminella miljön och vapnen där, så det är särskilt positivt att vi fick in ett sådant vapen redan första dagen, säger Joakim Norenhag vid polisens rättsavdelning och projektledare för vapenamnestin i Sverige.