Självklart spelar det roll att kvinnor som använder smarta telefoner endast kan identifiera sig med personer som fixar håret, dansar sida vid sina med varandra iförda kaninöron eller gifter sig. Det är något som jätteföretaget Google har uppmärksammat och jobbar nu med att ta fram nya emojisar som avbildar kvinnor i professionella yrkesroller som till exempel läkare, svetsare och lärare.

Förhoppningen med de nya emojisarna är att de ska stärka unga kvinnor, den flitigaste användargruppen av just emojis. BBC berättar om en undersökning gjord av Procter & Gamble som visar att 82 procent av kvinnor i åldrarna 16-24 år använder emojisar varje dag. Det som inspirerat Google att ta fram nya grafiska figurer är en artikel i New York Times, skriven av Amy Butcher. Butcher ifrågasätter de stereotypa figurerna.

"Vi får höra att vi är den nya generationen amerikanske kvinnor. Vi är inte längre en minoritet, i själva verkat är det vi som är de främsta familjeförsörjarna i de amerikanske hemmen. Och ändå är det bästa vi får en flamenco-dansare."

Sedan tidigare har emojisarna utökats så att det inte bara är vita personer och händer som är representerade. Man har också lagt till figurer som visar män som håller handen med varandra.

Det här kanske låter som ett litet problem i världen. Men så är det inte.

Vi lever allt mer våra liv genom våra telefoner och är 50 procent av befolkningen exkluderade och reducerade till någon form av dekoration får det givetvis en effekt i det långa loppet.

Det är otroligt viktigt att jobba med mångfald. Ett jobb som vi också behöver göra och ett område där vi är långt ifrån perfekta. I dagarna har vi gjort ett arbete med en referensgrupp bestående av mediekonsumenter av vitt skilda slag. Vi har också genomfört workshops med hela vår personal där vi resonerat kring hur framtidens Mediehus kommer att se ut och vilka krav som kommer att ställas på framtidens medarbetare och ledare. En sak som kom fram i både workshopsen och referensgruppen är vikten av mångfald. Det kan inte tolkas på annat sätt än att vi måste prioritera det arbetet. Och det arbetet måste börja nu, vi har inte tid att vänta på framtiden – för den är redan här.