Centrat består av tre oberoende forskningsnoder ledda av Chalmers, KTH och Luleå tekniska universitet och fokuserar på tre olika förgasningstekniker.

– Vi är så klart jätteglada över detta. Vi tror att förgasningsteknik kan spela en mycket viktig roll i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och ett koldioxidfritt samhälle 2045, säger Joakim Lundgren, föreståndare för SFC och biträdande professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

SFC är ett nationellt kompetenscentrum som har bildats för att samordna och stödja etablerad svensk forskning inom förgasning av förnybara bränslen. Energimyndigheten motiverar den fortsatta forskningssatsningen, med att den är strategiskt viktig för Sverige. SFC ingår som ett led i Sveriges ambitioner att ta fram den kunskap som behövs för att minska landets beroende av fossila bränslen och att minska våra nettoutsläpp av klimatpåverkande växthusgaser.

– Det behövs riktade satsningar för att förgasning ska bli konkurrenskraftig och komma till kommersiell användning. Svenskt Förgasningscentrum är en sådan satsning och bidrar till utvecklingen mot en fossilfri transportsektor och industri, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten.