Om man färdats längst E10 norrut mot Kiruna har man onekligen passerat Muorjevaara och dess kilometerlånga backe. För den som färdas i vanlig personbil kan det tyckas anmärkningsvärt att någon besväras av den långa men ändå rätt flacka backen.

– Men för en personbil är det inte ett bekymmer. Problemet för de tunga fordonen är att de inte kan hålla en jämn hastighet uppför backen, säger Anna Kronman, projektledare vid Trafikverket.

– Så när de kommer till den sista knicken upp för backen går det långsamt, långsamt. Är det dessutom halt, ja då blir de ofta stående där.

Redan 2015 påbörjades arbetet med en vägplan och då fanns en tanke på att förbättra den nuvarande sträckningen med en omkörningsfil och ett mitträcke. Prislappen då landade någonstans kring 50 miljoner kronor med en tidigaste byggstart på 2017. Men det har dragit ut på tiden och nu byggstart planerad till mitten av 2019.

Varför har det dragit ut på tiden?

– Det handlar om finansieringen, vi har inte haft pengar helt enkelt.

Orsaken till det är att man valt en dyrare lösning, på ca 80 miljoner kronor, säger Anna Kronman.

– Den blir dyrare för att det rör sig om en helt ny sträckning på tre kilometer, öster om nuvarande väg.

Genom den nya sträckningen kommer man att få en ännu flackare lutning (jämför nuvarande stigning på 5 procent med den planerade 3,5 procenten) samt en omkörningsfil – dock inget mitträcke. Projektet har gått in i anbudsfasen som pågår till i november.

– Vi köper in på totalentreprenad, där tanken är att man ska få mer innovation i anläggningsbranschen och de som vinner anbudet kommer inte bara att ha det lägsta priset utan också den mest innovativa byggnadslösningen.

Syftet med den nya sträckningen är alltså att underlätta både för personbilar, så att de kan köra om i norrgående riktning, och för lastbilar som kommer att ha en flackare lutning att bekämpa uppför Muorjevaarabacken.

– Vi planerar en byggtid på två år, men den nuvarande sträckningen kommer att vara öppen under hela byggtiden.

I den nuvarande backen rekommenderas snökedjor vintertid, men enligt Anna Kronman har man inte utrett om den rekommendationen ska kvarstå i den nya backen.