USA har fått en ny demokratisk vald president. Den demokratiskt valda presidenten för västvärldens största och mäktigaste demokrati är dock själv mycket kritisk till grundläggande demokratiska grundpelare. Under hela presidentvalskampanjen har Trump använt klassiska historiska tyrann-metoder för att kontrollera, förminska och försvåra de kritiska mediernas rapportering.

Han har kallat journalister för avskum, ohederliga, oärliga och var tydlig med att han vill ändra lagarna för att förenkla för makthavare och allmänhet att stämma granskande medier.

Den gångna veckans presskonferens blev för mig det slutgiltiga beviset för att Trump som president kommer att göra allt i sin makt för att kväva alla medier som publicerar någonting negativt om honom eller hans administration. Han vägrade svara på frågor från vissa reportrar, han sade åt dem att vara tysta - och gjorde allt i sin makt för att håna, nedvärdera och stoppa alla kritiska frågor och ämnen. Jag har aldrig någonsin i modern tid sett ett mer avskyvärt och beteende från en folkvald president i en västerländsk demokrati.

Som presidentkandidat var det enkelt att avfärda Trump som en klassisk populist som ändå inte kommer att få någon reell makt att

Trumps beteende och åsikter om att demokratisäkrande journalistik enbart är av ondo är inte unika. De har funnits länge hos olika extrema politiska rörelse på både vänster- och högerkanten i både Europa och i USA. Skillnaden jämför mot exempelvis Sverigedemokraterna i Sverige är att Donald Trump nu är världens mäktigaste man, och sitter nu på makten att på olika sätt begränsa mediernas frihet, yttrandefriheten och tryckfriheten i världens mäktigaste land. Det oroar mig - och borde oroa dig som läser det här.

Historien lär oss att fria och granskande medier är en förutsättning för demokratin. Det finns inget land i världen där statsstyrda och begränsade medier kombineras med en fungerande demokrati. Överallt där tyranner, diktatorer och envåldshärskare härskar finns inga fria medier. Fria medier är ett hot mot maktmissbruk av alla de slag - och elimineras därför snabbt och effektivt av makthavare som har allt att förlora på att bli granskande. Det är starten på den utvecklingen vi ser i USA just nu.

Sverige har världens äldsta tryckfrihetslagstiftning. Här borde väl mediernas frihet vara självklar, kanske ni säger? Jag skulle önska att det vore så. Men jag ser tyvärr allt starkare tendenser att politiker och allmänhet allt oftare lutar mot att begränsa mediernas möjlighet att exempelvis samla in journalistiskt material och att fotografera fritt. Makthavare försöker även i Sverige allt oftare styra informationsflödet och begränsa mediernas möjlighet att ställa frågor. Det är en skrämmande utveckling av det enkla skälet att vi journalister finns till för er medborgare. Vi representerar era demokratiska intressen när vi kritisk granskar makten. Om inte vi kan göra vårt jobb - vem gör det då?