När stiftelsen Forska!Sverige framförde ett förslag om att fördubbla kostnaderna för medicinsk forskning så var en stor majoritet av länets politiker och invånare mycket positiva. Av varje krona som idag används till sjukvård går endast två öre till forskning, vilket många menar är alldeles för lite.

Nio av tio landstingspolitiker vill höja andelen till fyra öre, detta för att på sikt kunna skapa en lönsam investering. Ett tydligt exempel på det är de senaste 30 årens hjärt och kärlforskning som enligt Forksa!Sverige sparat samhället 985 miljarder kronor och samtidigt förhindrat eller skjutit upp över 400 000 dödsfall.

Sverige har under den senate tiden halkat efter i sin satsning på medicinsk forksning i förhållandet till den höga ekonomiska tillväxten och norrbottningarna är enligt undersökningen medvetna om vikten av att vara världsledande inom området. Hela 82 procent av de tillfrågade lyfter fram forskningen som avgörande för god hälsa. Samtidigt kommer vårdkostnaderna i länet att öka kraftigt under det kommande åren, vilket till stor del beror på att befolkningen blir äldre och antalet kroniska sjukdomsfall ökar.