Polisen har dragit igång Initiativ mareld. Mareld är det vackra blåa ljuset man kan se i havet om sommaren. Men ”Initiativ mareld” har däremot en tråkig bakgrund. Det syftar till att motverka kriminalitet i utsatta områden. 45 extra poliser ska stationeras i exempelvis Södertälje. Men fortfarande saknas 35 poliser. Om rekryteringen inte förbättras kan tvångsstationering i Södertälje bli aktuellt.

Det är inte bara Södertälje som har problem med rekryteringen av poliser. Det är också svårt att rekrytera poliser på landsbygden. Flera kommunalråd önskar att kommunerna ska få betala för att få fler poliser.

Polisen har länge dragits med omfattande rekryteringsproblem. Den omorganisering av polisen som skulle bli en del av lösningen blev spiken i kistan. Omorganisationen har tagit tid och resurser från polisens vanliga arbete. Så kallade vardagsbrott (stöld, snatteri, skadegörelse) har måst nedprioriteras. Men inte bara det. Under hösten rapporterades att brott i nära relationer läggs på hög.

Under rikspolischef Dan Eliassons tid vid makten har allmänhetens förtroende för polisen sjunkit som en sten. Enligt en mätning i mars 2016 hade 67 procent av de tillfrågade högt eller mycket högt förtroende för polisen. I november samma år hade andelen sjunkit till 47 procent.

Polisbristen måste lösas. Att tvångsförflytta poliser till små kommuner eller till utanförskapsområden är ingen hållbar lösning. De poliser som flyttas dit mot sin vilja kommer inte att bli långvariga.

När en rad kommunalråd från kommuner i Norrland mötte inrikesminister Anders Ygeman (S) för att tala om bristerna inom polisen lyfte Ygeman en faktor för att det ska bli enklare att rekrytera. ”Jag tror att en viktig sak är att ge lokalpolisområdet ett större ansvar för att rekrytera poliser, göra det möjligt att rekrytera en polis som redan från början vill till Ragunda eller Strömsund”, säger Ygeman (Östersunds-Posten 3/10 2016).

Det låter som en bra lösning. Men för att det ska fungera måste det finnas poliser att rekrytera. För att fler ska lockas till polisen måste lönerna höjas rejält för den som har yttre tjänst. Dessutom behöver organisationen fungera.

Landsbygdskommittén föreslog häromveckan att det blir en maxtid för polisutryckningar på landsbygden. Det är en klok prioritering. Men dagens högsta polisledning är knappast kapabel till att genomföra garantin. Det är dags att Dan Eliasson kliver åt sidan, och släpper fram någon som kan få polisorganisationen på fötter igen.