Gymnasielagen som trädde i kraft den första juli i år skulle öppna nya möjligheter till uppehållstillstånd för gymnasiestudier för tusentals ensamkommande ungdomar som kom till Sverige under flyktingvågen 2015.

Intresset bland ensamkommande i Norrbotten var stort. Nu står det klart att Migrationsverket avvaktar med den nya lagen, anledningen är att Migrationsdomstolarna i Malmö och Göteborg har valt att inte tillämpa lagen. Migrationsverket anser därför att det blir för rättosäkert och avvaktar ett prejudikat från överdomstolen. Mats Eliasson i nätverket "Kraftsamling för ensamkommande" i Luleå är kritisk.

– Det är helt förfärligt, ungdomarna kastas mellan hopp och förtvivlan, detta kommer vara ett tufft slag att resa sig från. Frågan är hur kommunen kommer hantera skolgång och boende för dessa ungdomar – man hade ju räknat med att den nya lagen, säger han.

Artikelbild

| Meta Wiborgh och Mats Eliasson, officiella talespersoner för nätverket Kraftsamling för ensamkommande i Luleå.

Solveig Eriksson, Rädda barnens ordförande i Luleå, tycker det är viktigt att staten och kommunerna tar ansvar för de unga under denna väntetid.

– Lagen har ju kommit till för att de ska få en möjlighet att studera, genom att frysa lagen hamnar ungdomarna i ett vakuum. Frågan är, vad händer nu? Hur blir det med utvisningarna? Vi kan bara hoppas att det snarast möjligt fattas ett beslut och att det blir att lagen ska tillämpas enligt det intentioner som riksdagen hade, säger hon.

Migrationsverket har gått ut med informationen via ett pressmeddelande och avböjer intervjuer.