Varje år kan Luleås kulturföreningar söka bidrag från kulturnämnden. Nu är årets fördelning avgjord. Av 19 kulturföreningar som sökt bidrag beviljades 17 ansökningar.

–De två föreningar som inte fått bidrag kan söka för särskilda arrangemang. Så löste vi deras ansökningar i fjol eftersom jag har delegation, säger Roger Stenberg som är avdelningschef på kulturförvaltningen i Luleå kommun.

Lule Stassteater får 565 000 kronor, som de bland annat sätter upp julkalendern i Stadsparken för. Bland de andra föreningarna som får bidrag 2017 finns Galleri Syster, Teater Scratch, Lulebygdens forskarförening, Luleå Orkesterförening, Filmpool Nord och Unga Örnar.

Luleå kammarmusikförening och Galleri Syster som i fjol fick dubblerat bidrag får behålla samma summa även i år.

– För Luleå kammarmusikförenings vidkommande handlar det om att Statens kulturråd villkorade sitt bidag. De krävde ett visst antal arrangemang per år och då gick vi från kommunen in med pengar för att säkerställa att de skulle klara av det. Galleri Syster har en mycket fin konstverksamhet och är oerhört betydelsefulla för kommunens konstscen med Lillasyster verksamheten. När de förlorade bidrag från Allmänna Arvsfonden, fördubblade vi deras bidrag – en summa pengar de får behålla även i år, säger Roger Stenberg.