Samverkansprojektet som går under namnet "Sustainable Intelligent Mining Systems" inleds till våren och forskare vid Luleå tekniska universitet deltar. Av den totala budgeten går 37 miljoner kronor till universitet i Luleå.

– Det här är ett av de största EU-projekten om gruvteknik någonsin och det är stort och roligt att vi på Luleå tekniska universitet har en betydande roll i det. Det är ett industridrivet spetsprojekt som fokuserar på test och demo av ny teknik, där vi har hand om delar som rör forskning och utveckling men även om outreach (utbildning, kommunikation och spridning av resultat, reds. anm.), säger Jenny Greberg, biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik i ett pressmeddelande.

Projektet väntas pågå under tre års tid och fokus ligger på ökad jobbtillväxt och en förbättrad gruvbrytning – bland annat vad gäller hållbarhet och säkerhet.