För första gången har Kulturrådet fördelat stöd inom satsningen "Stärkta bibliotek". Fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 153 miljoner kronor, till Norrbotten går 3 540 000 kronor.

Söktrycket under den första ansökningsomgången har varit högt, 240 ansökningar från 198 av Sveriges kommuner har kommit in.

– Det är oerhört glädjande att så många kommuner över hela Sverige är så engagerade i bibliotekens verksamhet. Genom Stärkta bibliotek får människor runtom i hela landet bättre tillgång till kultur och bildning. Det är positivt inte minst för demokratin eftersom biblioteken är viktiga mötesplatser i ett demokratiskt samhälle, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell, i ett pressmeddelande.

Kommunernas behov står i centrum för bidragsgivningen och det är tydligt att behoven ser olika ut på olika håll i landet och att förutsättningarna skiljer sig åt. I den här ansökningsomgången har många kommuner sökt stöd för insatser som handlar om:

* Uppsökande verksamhet för att nå fler och nya besökare, till exempel med pop-up-bibliotek och biblioteksbussar

* Investeringar i biblioteksrummet, till exempel inköp av möbler och utrustning för att anpassa lokaler till nya målgrupper och en större mängd barnfamiljer

* Integrationsprojekt och mångspråkighet

* Digitala verktyg och digital kompetens

När Kulturrådet bedömt ansökningarna har utgångspunkten varit att insatserna ska leda till ökad tillgänglighet till biblioteksverksamhet över hela landet.

Så här har pengarna till Norrbotten fördelats:

* Arjeplogs kommun, 650 000

* Arvidsjaurs kommun, 180 000

* Bodens kommun, 100 000

* Haparanda kommun, 650 000

* Jokkmokks kommun, 360 000

* Luleå kommun, 950 000

* Älvsbyns kommun, 650 000