När ett flygplan startar eller landar i Sverige skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse. Flyget är en möjliggörare som skapar tillväxt och knyter samman Sverige med sin omvärld. Miljöpartiet går till val på att införa en skatt på det personliga mötet, en skatt som skulle innebära stora samhälleliga kostnader och mycket små klimatvinster.

Flygets direkta bidrag till svensk BNP beräknas till 53 miljarder kronor årligen. Över 60 miljarder kronor spenderas i Sverige varje år av resenärer som anländer till Sverige med flyg. När det gäller arbetstillfällen skapar flygnäringen över 44.000, och bidrar till att underhålla ytterligare 100.000 inom besöksnäringen. Sverige behöver alla arbetstillfällen vi kan skapa, och flyget är ett trafikslag som möjliggör jobb i snabbväxande företag inom turism-, tjänste- och industrisektorn.

Det är fantastiskt att det inte längre enbart är storleken eller den geografiska platsen som är avgörande för ett lands välstånd eller ett företags eller en människas möjligheter att lyckas. Allt hänger istället på att vi är tillgängliga och anslutna till varandra och resten av världen. Tillgänglighet skapar tillväxt och välstånd i regioner där det förr var omöjligt. Flygförbindelser har möjliggjort en etablering av Facebook i Luleå, ett Ishotell i Jukkasjärvi, en turistsäsong året om på Gotland, skidåkning i världsklass i Åre, ESS forskningsanläggning i Lund och ett av Sveriges bästa logistikcentra i Jönköping.

Miljöpartiets förslag är en skatt på resor inom eller från Sverige på 110 kronor inom EU och 270 kronor på resor utanför EU. Den riskerar minska det totala passagerarantalet med 2,4 miljoner passagerare per år. Tiotusentals arbetstillfällen skulle kunna försvinna i hela den svenska ekonomin, statens intäkter skulle minska med över tre miljarder kronor och BNP skulle falla med mer än sex miljarder kronor. Ingenting tyder på att en flygskatt skulle ge några betydande positiva effekter för klimatet. Den potentiella utsläppsminskningen är ca 0,2 procent av Sveriges totala utsläpp, ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut på 48 timmar.

Den direkta effekten av en flygskatt skulle bli att en vikande efterfrågan leder till att både inrikes och utrikes flyglinjer behöver läggas ned och att Sveriges tillgänglighet skulle försämras. Det blir svårare för multinationella företag att ha huvudkontor i Sverige. De resenärer som kan väljer att resa via Kastrup eller Oslo, medan priskänsliga turister skulle välja att besöka andra länder i vårt närområde.

Vi vet alla att Sverige är ett liten exportberoende ekonomi med långa avstånd både inom landet och till våra exportmarknader. Sverige har inte kommit dit genom att isolera sig mot omvärlden, eller avskärma vissa delar av landet från de andra. Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver att hela landet kan leva och att vi knyter oss än närmre vår omvärld. Säg nej till en skatt på möten.

Anna Wilson,

generalsekreterare Svenskt flyg