Såväl Energimarknadsinspektionen (EI) som intresseorganisationer i fastighetsbranschen har pekat på de skenande nätavgifterna. Enligt EI:s granskning är prisutvecklingen betydligt högre än vad som kan motsvaras av elbolagens investeringar i näten.

– För mig var det ett tydligt besked om att systemet måste förändras, säger Ibrahim Baylan.

Han är kritisk till den lagstiftning som drevs igenom av den borgerliga regeringen och som enligt Baylan är förklaringen till att avgifterna har höjts så mycket. Nu ligger ett förslag om en skärpning av ellagen på riksdagens bord.

– Min första chans att göra det här som energiminister eftersom det enligt lag ska tas beslut vart fjärde år. Jag vill att människor ska kunna lita på att elen kommer fram, men till rimliga avgifter för det här är ett naturligt monopol.

Med den nya lagen strävar Baylan efter en balans mellan rimliga priser för kunderna och elbolagens rätt till viss avkastning så att de kan göra investeringar. Marknaden är reglerad över nästa år och en ny lagstiftning kan gälla från 2020.

– Det förslag vi jobbar med kommer innebära att kunderna får lägre avgifter.