Av dagens heltidsanställda lärare har inte ens hälften, eller 45,9 procent, lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Motsvarande siffra totalt i Norrbotten är 73,8 procent. Skillnaden beror enligt kommunens rektor Åsa Jakobsson på att vissa lärare i Överkalix jobbar inom andra ämnen än de som de har behörighet i, små elevgrupper och en hög lärartäthet– med 7,7 elever per lärare, vilket är ”bäst” i länet där snittet är 10,9.

– Men sedan är det svårt att rekrytera eftersom här finns så få i arbetsför ålder, säger Åsa Jakobsson.

Som morot har dubbel lön under anställningsmånad 2 och 14 införts. Vid vidareutbildningar ersätts också vissa av kostnaderna.

– Sedan tittar vi på om andra yrkesgrupper, som lärarassistenter och socialpedagoger, skulle kunna avlasta lärarna i vissa delar, säger Åsa Jakobsson.

Samtidigt har 8 av 35 lärare på grund- och förskolan sagt upp sig under läsåret.

– Rörligheten bland lärare är större nu än tidigare. Hittills har vi löst det med att ta in pensionerade lärare, säger Åsa Jakobsson.

Läraren och Lärarförbundets representant, Ingela Landin Larsson, ser en bra arbetsmiljö, kompetenshöjande satsningar och en fortsatt prioritering av lönerna som a och o. Men hon tycker inte att man ska stirra sig blind på projektpengar och ständigt hoppa på nya projekt som aldrig hinner förankras:

– Det gäller att prioritera så att arbetsbelastningen inte ökar.

Hur märker eleverna av den låga andelen behöriga lärare?

– I någon årskurs har eleverna fått byta lärare flera gånger. Det kan skapa en otrygghet. Samtidigt riskeras kunskapsmålen eftersom det är svårt för nya lärare att sätta sig in i elevernas nivåer, säger Ingela Landin Larsson.

Fotnot: Siffrorna kommer från Skolverket och avser läsåret 2017/18