Händelsen är från hösten/vintern år 2016 och platsen är en by i Överkalix kommun.

Männen har då, enligt assistentåklagare Kristoffer Sahlins beskrivning i stämningsansökan, tillsammans och i samförstånd olovligen jagat på annans jaktområde och där fällt en älg. Beskrivningen är att männen gjort detta med uppsåt eller av grov oaktsamhet.

Männen har i förhör förnekat brott. Fyra vittnen ska höras angående deras iakttagelser under den aktuella dagen. Bevisningen består i övrigt av områdeskartor, fotografier av vad som anses vara brottsplatsen och analysresultat som ska styrka att älg fällts där.

Mannen som är i 30-årsåldern är också misstänkt för misshandel.

Händelsen är från sommaren år 2016 och platsen en bostad i Överkalix kommun.

Mannen ska då, enligt beskrivningen i stämningsansökan, ha skadat en kvinna genom att slänga sig in i henne så att hon föll i ett räcke och möbler, samt slänga henne in i möbler.

Kvinnan fick smärta, ömhet, rodnader och blånader till följd av detta.

Mannen har förnekat brott. Två vittnen ska höras om deras iakttagelser i samband med händelsen.