Det är i Fällfors, strax söder om Norrbotten och Piteå, som motorcentrumet ska ligga.

Tidningen Norran berättar om västerbottningarnas planer på att fortsätta att utveckla den tidigare flygbasen i Fällfors, där Skellefteå Drive Center verkar, så att den blir ett norrländskt motorsportcentrum.

Nu har ytterligare ett steg tagits sedan den ideella föreningen Norrlands Motorsportarena uppstått. Föreningen driver nu frågan.

Varje sommar ska det blir 10-13 tävlingar på banan, uppger Skellefteå Drive Centers vd Bengt Astergren. Han sitter i styrelsen för den nya föreningen.

En krydda enligt föreningen vore att kunna genomföra tävlingar i den tunga prestigeklassen STCC. Möjligen med premiär 2020.