Artikelbild

| djupgående. Människans förmåga och längtan att skapa musik ligger djupt inne i hjärnan.