Arbete Högskolans avskiljandenämnd vill att en läkarstudent vid Örebro universitet helt ska tvingas lämna utbildningen, rapporterar lokala medier. Orsaken är att han under sin praktik tagit kontakt med två minderåriga patienter på sociala medier, kommenterat deras utseenden och även ställt närgångna frågor.

En av patienterna var 14 år vid tillfället och läkarstudenten har också bland annat ljugit om sin ålder och skickat bilder på sig själv.

Universitetets disciplinnämnd stängde redan i april av läkarstudenten under en termin.

Nu vill avskiljandenämnden att han helt ska kastas ut från utbildningen – men det kräver att han har en psykisk störning, att han missbrukar eller har dömts för allvarlig brottslighet. Nämnden begär en läkarundersökning av honom, men tills vidare får han inte fortsätta utbildningen.