Lennart Karlsson, ordförande i Svenska narkotikapolisföreningen, anser att nuvarande lagstiftning – där narkotikabruk straffas med böter och prick i registret – är kontraproduktiv.

Utsatta personer på samhällets botten med beroendeproblem har ofta dålig ekonomi och ingen möjlighet att betala. Att ge dem böter är verkningslöst, säger Karlsson till SVT Nyheter.

Karlsson anser att mer pengar i stället bör satsas på beroendevård. Han vidhåller dock att Sverige inte helt bör avskaffa bötesstraffen.

Jag tror att böter kan vara en avskräckande faktor för personer som inte vill ha vård och anser att de ska ha rätt att ta droger, säger han.

Ny modell

Förra veckan meddelades att Norge inom tre år kommer att omstrukturera sin narkotikapolitik enligt den så kallade portugisiska modellen.

Sedan 2001 har det i Portugal inte varit brottsligt att använda droger eller inneha små mängder för eget bruk. Det är däremot fortfarande olagligt att langa och smuggla droger.

Modellen – som rönt stora framgångar i landet – fokuserar på vårdinsatser framför juridiska straff, och innebär bland annat att missbrukare får samtala med en så kallad avrådningsnämnd, där en advokat, en läkare och en socialarbetare ingår.

Hög dödlighet

Enligt en färsk rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA är Sverige fortsatt det land i EU som har näst högst narkotikadödlighet. År 2016 dog 88 svenskar per miljon invånare i överdoser, vilket dock är en minskning från 100 personer år 2015.

Endast Estland har högre dödstal – där dog 132 personer per miljon invånare i överdoser år 2016, en kraftig ökning från 103 personer år 2015.

Rättelse: Estland har den högsta narkotikadödligheten.